PalvelutKauttamme saat kaiken maanrakentamiseen liittyvät palvelut:
 • Viherrakentaminen, mm. kivetykset, muurit, nurmikot, istutukset, laatoitukset
 • Maanrakennustyöt, maanrakennusurakat ja korjausrakentaminen
 • Maansiirto, maansiirtotyöt, massanvaihdot
 • Asfaltoinnit pohjatöineen
 • Kaivuutyöt ja kaivinkoneurakoinnit
 • Pohjarakentaminen ja talonperustukset
 • Radonputkitukset ja sisätäytöt
 • Kunnallistekniset työt, uudis- ja korjausrakentamiseen
 • Salaojitukset ja sadevesijärjestelmät
 • Ulkopuoliset kosteus- ja lämpöeristykset
 • Koneelliset purkutyöt ja maisemointityöt
 • Kuormaukset kauhakuormaajalla ja trukkityöt
 • Teiden ja alueiden kunnossapito; lanaus, auraus, hiekoitus, lumen kuormaus
 • Ruoppaukset talvella
 • Harjaustyöt 
 • Maa-ainesten toimitukset, multa, sepeli, sora, murske, hake ja kuorikate
 • Vaihtolavojen, roskalavojen ja koneiden vuokraus
Protekniikka ITP / puh. 0400 929 445 Mobiili